Otkrijte vrhunski kvalitet donjeg veša u našem Sanatex shopu – udobnost i stil u jednom komadu.

Aplikacija za posao

Privacy Policy

Dobro došli na sajt Sanatex doo Sjenica.

1. DEFINICIJE

Sanatex doo sa sedištem u Lenjinova bb, Sjenica (u daljem tekstu „Sanatex“), označava pravno lice koje upravlja sajtom https://www.sanatex.rs/
Podaci o ličnosti – označavaju podatke koji se odnose na fizička lica koja se u nekom trenutku mogu identifikovati.
Korisnik – označava posetioca našeg vebsajta.
Klijent – označava korisnika naših usluga.
Podaci o korišćenju – označavaju podatke koje korisnik svojim jasnim prihvatanjem uslova omogućuje da se koriste u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva.
Kolačići – označavaju male skupove jednostavnih datoteka koji se čuvaju u veb pregledaču korisnika dok pregleda neki vebsajt.

2. O NAMA I KO KONTROLIŠE INFORMACIJE

Ova veb stranica je vlasništvo preduzeća Sanatex doo sa sedištem na adresi Lenjinova bb u Sjenici.
Sanatex doo je kompanija registrovana u Srbiji pod:
matičnim brojem: 07703112
PIB: 100943015
imejl adresa: office@sanatex.rs

3. RELEVANTNO ZAKONODAVSTVO

Ova internet stranica je dizajnirana tako da poštuje sledeće domaće i međunarodno zakonodavstvo u pogledu zaštite podataka i privatnosti korisnika: o Zakon o zaštiti podataka o ličnosti iz 2009. godine Republike Srbije o Zakon o zaštiti podataka iz 1988. godine (DPA) Ujedinjenog Kraljevstva o Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti iz 2018. godine (GDPR) Evropskog parlamenta i Saveta.

4. KO PRIKUPLJA I OBRAĐUJE INFORMACIJE

Na osnovu GDPR, svaki korisnik veb sajta ima mogućnost da omogući ili onemogući prikupljanje svojih ličnih podataka.
Sajt sanatex.rs prikuplja i obrađuje sve potrebne podatke od strane lica koja su dala saglasnost da se njihovi podaci obrađuju, sa jasno navedenom svrhom, na način koji je dozvoljen zakonom.

5. SAKUPLJAMO INFORMACIJE NA NEKOLIKO RAZLIČITIH NAČINA:

5.1. Kontaktiranje prilikom kontakt formulara ili narudžbenice

Kada stupite u kontakt s nama putem kontakt formulara, narudžbenice ili putem mejla, lični podaci će biti prikupljeni jedino uz vaš pristanak, tako što ćete označiti da prihvatate politiku privatnosti i pravila politike za
korišćenje kolačića, te vas molimo da pažljivo pročitate naše stranice Politika privatnosti i Politika za korišćenje kolačića.
Ovi podaci će biti sačuvani i obrađeni isključivo u svrhu odgovora na vaš upit ili stupanja u kontakt sa vama i za povezanu tehničku administraciju. Ovo uključuje vaše ime, adresu elektronske pošte (u daljem tekstu: imejl), broj telefona, lokaciju, opis vaših potreba i sve ostale informacije koje nam prosledite.
Vaši podaci će biti izbrisani na vaš zahtev, a neće se čuvati nakon što prestane potreba za istim.
Na sopstveni zahtev, imate mogućnost da od nas dobijete svoje podatke koje do tog trenutka o vama imamo sačuvane, i to objedinjene u prenosnoj elektronskoj formi.

5.2. Kolačići i pravila u vezi sa prikupljanjem podataka preko kolačića (eng. Cookie Policy).

Kad god koristite bilo koju veb lokaciju, mobilnu aplikaciju ili druge internet usluge, određene informacije se kreiraju i prijavljuju, a na vaše odobrenje prilikom prihvatanja uslova. Isto važi i kada posetite veb stranicu sanatex.rs
Evo nekih vrsta informacija koje sakupljamo:
kao i većina veb sajtova, ovaj sajt koristi Google Analitics (GA) za praćenje interakcija korisnika. Koristimo ove podatke za utvrđivanje broja poseta, odnosno korisnika koji koriste naš sajt, kako bismo razumeli njihove potrebe i kako bismo upotpunili korisničko iskustvo.
Za više informacija o ovim pravilima (eng. Cookie Policy), posetite našu stranicu Politika za korišćenje kolačića.

6. ONO ŠTO ZNAMO O VAMA

Prikupljamo samo informacije za koje nam date svoj pristanak.
Na primer, ne znamo vašu adresu e-pošte, osim ako nam ne pošaljete putem imejla ili formulara. Ove podatke koristimo samo unutar naše kompanije i nećemo ih prodavati ili distribuirati drugim licima.
Ako ste nam dali svoju imejl adresu, ali ne želite da primate nikakvu korespondenciju od nas u budućnosti, imate mogućnost da nas kontaktirate preko imejl adrese sanatex.doo@gmail.com kako biste se odjavili ili zahtevali da vaši podaci budu uklonjeni.

7. KOLIKO DUGO DRŽIMO VAŠE PODATKE

Zadržavamo vaše informacije samo onoliko koliko nam je potrebno da vam pružimo uslugu i ispunjavamo svrhe opisane u ovoj politici.
Kada se više ne ispunjavaju uslovi za zadržavanje ovih podataka, iste brišemo i uklanjamo iz naših baza podataka.

8. OBRAĐIVANJE PODATAKA OD STRANE TREĆIH LICA

Sarađujemo sa nekoliko trećih lica za obradu podataka u naše ime. Ove treće strane su pažljivo odabrane i one su u skladu sa zakonima navedenim u odeljku 3.
Google (Privacy policy)
Facebook (Privacy policy)

9. NEOVLAŠĆENI PRISTUP BAZAMA PODATAKA

Ukoliko dođe do bilo kakve povrede ili nezakonitog upada u bazu podataka našeg sajta ili sajta bilo koje treće strane s kojom sarađujemo a koja obrađuje podatke, o tome obaveštavamo nadležna lica i organe u roku od 72 sata od takve povrede ako se s pouzdanošću potvrdi da su podaci o ličnosti koji su se nalazili u toj bazi ukradeni.

10. IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Sanatex može izmeniti ovu politiku privatnosti po potrebi. Ova politika privatnosti razvijena je 17.7.2022. godine.
Sanatex zadržava pravo izmene ove politike privatnosti po potrebi, kako bi se pridržavala i bila u skladu sa izmenama i dopunama u zakonima i propisima.
Nećemo eksplicitno obaveštavati naše klijente ili korisnike veb stranica o ovim promenama. Umesto toga, preporučujemo da povremeno proveravate ovu stranicu za bilo kakve promene politike.
Ako smatrate da se kompanija Sanatex ne pridržava ove politike privatnosti, molimo vas da kontaktirate s nama putem detalja na našoj stranici Kontakt.

 

Terms of service

Posetom sajta sanatex.rs prihvatate uslove korišćenja navedene u daljem tekstu. Molimo vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima istih, jer bilo kakvo korišćenje ove internet stranice podrazumeva vaše prihvatanje uslova i pravila korišćenja navedenih u ovom dokumentu. Sanatex doo zadržava pravo da izvrši delimične ili potpune promene veb sajta ili opštih uslova upotrebe, bez prethodne najave. Savetujemo da naredni put kada posetite naš sajt, ponovo proverite uslove korišćenja kako biste bili u potpunosti upoznati sa eventualnim promenama do kojih je došlo.

Prava intelektualne svojine i korišćenje sajta

Svi detalji o proizvodu, dokumentima, ilustracijama, žigovima i slikama koji su objavljeni na ovom sajtu su u vlasništvu firme Sanatex doo. Ništa što je sadržano na veb stranici sanatex.rs se ne može tumačiti kao dozvola za korišćenje bilo kojeg dela sadržaja, teksta, slike ili žiga koji je prikazan na ovom internet sajtu.

Korišćenje sajta podrazumeva pretraživanje sajta, štampanje sadržaja veb stranice ili čuvanje u elektronskom obliku, pristup kao i korišćenje sadržaja koji se nalaze na sajtu, pod uslovom da sva autorska prava i zaštitni žig firme Sanatex doo budu sačuvani. Korišćenje bilo kojeg dela ove veb stranice u komercijalne svrhe ili njegovo uklapanje u bilo koju drugu publikaciju ili veb stranicu je strogo zabranjeno.

Ograničena odgovornost

Pristupanjem veb stranici sanatex.rs korisnici izjavljuju da su saglasni s činjenicom da koriste pristup ovom veb sajtu i njegovom sadržaju na sopstveni rizik. Ni firma Sanatex doo niti treće strane koje učestvuju u pisanju, produkciji ili prenošenju ovog veb sajta ne mogu biti i nisu odgovorni za bilo kakvu direktnu, slučajnu, posledičnu, indirektnu ili bilo kakvu drugu štetu, troškove, gubitke ili povrede koje nastanu kao rezultat pristupa ili nemogućnosti pristupa veb sajtu, te korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog veb sajta, ili kao rezultat činjenice da ste se oslonili na informacije date na ovom veb sajtu.

Takođe, firma Sanatex doo ne prihvata odgovornost za bilo koji gubitak prouzrokovan eventualnim virusima koji mogu zaraziti vaš računar ili bilo koju drugu imovinu kroz upotrebu, pristup ili preuzimanje bilo kakvog sadržaja i materijala sa veb stranice firme Sanatex. Ukoliko odlučite da preuzimate materijal sa ovog veb sajta, te pohranite podatke na svoj računar, činite to na sopstvenu odgovornost.

Prenošenjem ili prijemom informacija sa veb sajta sanatex.rs ni u kom slučaju se ne zasniva poslovni odnos odnos između vas, odnosno korisnika sajta i firme Sanatex doo te niko od korisnika ovog sajta ne treba da postupa, niti da se uzdrži od postupanja, na osnovu bilo koje informacije na ovom sajtu. Slanje poruka putem elektronske pošte ni u kom smislu ne obavezuje firmu Sanatex doo na zasnivanje poslovnog odnosa sa bilo kojim korisnikom ovog sajta.

Veb sajtovi trećih lica

Veb sajt sanatex.rs u okviru svog sadržaja sadrži linkove/reference za veb sajtove trećih lica. Obezbeđujući takve linkove, firma Sanatex doo ne daje svoju saglasnost u pogledu sadržaja tih veb sajtova. Sanatex ne prihvata nikakvu odgovornost za dostupnost ili tačnost sadržaj tih veb sajtova, niti odgovornost za štetu ili povredu koje nastanu kao rezultat korišćenja njihovog sadržaja, u bilo kom obliku. Korisnici pristupaju takvim veb sajtovima na sopstvenu odgovornost i vlastiti rizik.

Odgovornost korisnika

Korisnik ovog veb sajta je u potpunosti odgovoran za sadržaj i tačnost informacija koje šalje firmi Sanatex doo putem forme za kontakt ili imejla, kao i za nekršenje prava bilo koje treće strane na koju se eventualno odnose te informacije. Korisnik daje svoj pristanak firmi Sanatex doo da objavi takve informacije, kao i da iste koristi u svrhu statističke analize ili za bilo koje druge poslovne svrhe, uključujući ali ne ograničavajući se na reprodukciju, razvoj, reklamiranje, prodaju i marketing, bez ikakvog ograničenja i bez ikakve naknade korisniku.

Dostavljanjem informacija korisnik daje garanciju da poseduje vlasnička prava nad poslatim informacijama i materijalom, i da daje pravo odnosno pristanak za postavljanje privatnih informacija, odnosno materijala, te da korišćenje istih od strane firme Sanatex neće povrediti prava treće strane. Sanatex doo ni u kom slučaju nije u obavezi da objavi ili koristi dostavljene informacije ili materijal. Prilikom korišćenja veb sajta i bilo kojih informacija ili materijala koji se nalaze na istom, korisnik je u obavezi da postupa u skladu sa svim primenjivim propisima.